• ünsi jemlemek
 • gök-fuji
 • ýyl
 • 10

  10

  gök Fuji önümleri ýokary tizlikli ýolagçy lifti, öý lifti, düşek lifti, panoramiki lift, ýük we awtoulag lifti, eskalator we awtomatiki pyýada, lift esbaplary we beýleki önümler ýaly lift önümlerini we hyzmatlaryny öz içine alýar.
 • 20

  20

  Ningbo Blue Fuji lifti 20-den gowrak lifti döretdi.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.
 • 50

  50

  Ningbo Blue Fuji lifti liftleriň 50-den gowrak spesifikasiýasyny işläp düzdi. Marka global strategiki ýerleşişimiziň barşynda köp sanly hyzmatdaşyň goşulmagyny garşylaýarys.
 • 5

  5

  gök Fuji energiýa tygşytlamak, pes hapalanmak, pes ses, uzak ömür we ýaşyl lift üçin öser.

Aýratyn önümler

 • hakda

Biz hakda

Ningbo gök Fuji Lift Co., Ltd. Japanaponiýa Fuji Lift Co., Ltd.-iň tehniki hyzmatdaşy bolup, lift, eskalator we awtomatiki pyýada dizaýny we satuwy bilen meşgullanýar.Önümler Hytaýda, Günorta-Gündogar Aziýada we Eastakyn Gündogarda we ş.m.

Müşderilere 100% kanagatlandyrmak, yzygiderli ynamymyz, bu bäsdeşlik we ösüş, mümkinçilikler we kynçylyklar babatynda Mawy fuji, her dürli ajaýyp hil bilen üpjün etmek üçin "pragmatiki ösüş, el-aýak abadançylygy döretmek" işewürlik pelsepesini ýadyňyzda saklaň. önümler we hyzmatlar, we içerki we daşary ýurtly müşderiler tüýs ýürekden garşy alýarlar we uly üstünlik üçin hyzmatdaşlyga gelýärler!
Köpräk oka

Täze gelenler