ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕಾ

5b30a024364bb

ಚೀನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

5b30a05334d12

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

5b30a040c3d2e

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

5b30a12811b9a

ಜಪಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

project-press

Multi stories building, location(UAE)shariah