Төслийн хэвлэл

5b30a024364bb

Хятадын төсөл

5b30a05334d12

АНУ-ын төсөл

5b30a040c3d2e

Австралийн төсөл

5b30a12811b9a

Японы төсөл

Төсөл Манамат Аль Госайби-Бүс нутгийн Манама

Төсөл Манамат Аль Госайби-Бүс нутгийн Манама

Төслийн нэр Аль-Халифия номын сан- байршил -Мухаррак

Төслийн нэр Аль-Халифия номын сан- байршил -Мухаррак

Гранд төв зочид буудал(30 давхар)-Жуффайр

Гранд төв зочид буудал(30 давхар)-Жуффайр

OCTO HOTEL CIREBON-2

ИНДОНЕЗИЙН OCTO HOTEL CIREBON

Octopuss Wellness Hotel-1

ИНДОНЕЗИЙН НАЯМАЛТ ВЭЛНЕС ЗОЧИД БУУДАЛ

төсөл-хэвлэл

Олон давхар барилга, байршил (АНЭУ) шариат

OCTO HOTEL CIREBON-1

ИНДОНЕЗИЙН OCTO HOTEL CIREBON