Báo chí dự án

5b30a024364bb

Dự án của Trung Quốc

5b30a05334d12

Dự án của Mỹ

5b30a040c3d2e

Dự án của Úc

5b30a12811b9a

Dự án của Nhật Bản

Dự án Manamat Al Gosaibi-Khu vực Manama

Dự án Manamat Al Gosaibi-Khu vực Manama

Tên dự án Thư viện Al khalifiya- địa điểm -Muharraq

Tên dự án Thư viện Al khalifiya- địa điểm -Muharraq

Khách sạn Grand Central (30 tầng)-Khu Juffair

Khách sạn Grand Central (30 tầng)-Khu Juffair

KHÁCH SẠN OCTO CIREBON-2

KHÁCH SẠN INDONESIA OCTO CIREBON

Khách sạn Octopus Wellness-1

KHÁCH SẠN OCTOPUSS INDONESIA

báo chí dự án

Tòa nhà nhiều tầng, địa điểm(UAE)shariah

KHÁCH SẠN OCTO CIREBON-1

KHÁCH SẠN INDONESIA OCTO CIREBON