กดโครงการ

5b30a024364bb

โครงการของจีน

5b30a05334d12

โครงการของประเทศสหรัฐอเมริกา

5b30a040c3d2e

โครงการของออสเตรเลีย

5b30a12811b9a

โครงการของญี่ปุ่น

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

project-press

Multi stories building, location(UAE)shariah