กดโครงการ

5b30a024364bb

โครงการของจีน

5b30a05334d12

โครงการของสหรัฐอเมริกา

5b30a040c3d2e

โครงการของประเทศออสเตรเลีย

5b30a12811b9a

โครงการของญี่ปุ่น

โครงการ Manamat Al Gosaibi-Area Manama

โครงการ Manamat Al Gosaibi-Area Manama

ชื่อโครงการ ห้องสมุด Al khalifiya- ที่ตั้ง -Muharraq

ชื่อโครงการ ห้องสมุด Al khalifiya- ที่ตั้ง -Muharraq

โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัล (สูง 30 ชั้น) - บริเวณจัฟแฟร์

โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัล (สูง 30 ชั้น) - บริเวณจัฟแฟร์

โรงแรมออคโต จีร์บอน-2

โรงแรมออคโต อินโดนีเซีย ชีบอน

โรงแรมออคโตพัส เวลเนส-1

โรงแรมออคโตปุส เวลล์เนส อินโดนีเซีย

โครงการกด

อาคารหลายชั้น ที่ตั้ง (ยูเออี) ชาริอะฮ์

โรงแรมออคโต จีร์บอน-1

โรงแรมออคโต อินโดนีเซีย ชีบอน