പ്രോജക്റ്റ് പ്രസ്സ്

5b30a024364bb

ചൈനയുടെ പദ്ധതി

5b30a05334d12

യുഎസ്എയുടെ പദ്ധതി

5b30a040c3d2e

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ പദ്ധതി

5b30a12811b9a

ജപ്പാൻ്റെ പദ്ധതി

പദ്ധതി മനാമത് അൽ ഗോസൈബി-ഏരിയ മനാമ

പദ്ധതി മനാമത് അൽ ഗോസൈബി-ഏരിയ മനാമ

പദ്ധതിയുടെ പേര് അൽ ഖലീഫിയ ലൈബ്രറി- ലൊക്കേഷൻ - മുഹറഖ്

പദ്ധതിയുടെ പേര് അൽ ഖലീഫിയ ലൈബ്രറി- ലൊക്കേഷൻ - മുഹറഖ്

ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ഹോട്ടൽ (30 നിലകൾ)-ഏരിയ ജുഫെയർ

ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ഹോട്ടൽ (30 നിലകൾ)-ഏരിയ ജുഫെയർ

OCTO ഹോട്ടൽ CIREBON-2

ഇന്തോനേഷ്യ ഒക്ടോ ഹോട്ടൽ CIREBON

ഒക്ടോപസ് വെൽനസ് ഹോട്ടൽ-1

ഇന്തോനേഷ്യ ഒക്ടോപസ് വെൽനെസ് ഹോട്ടൽ

പ്രൊജക്റ്റ്-പ്രസ്സ്

ബഹുനില കെട്ടിടം, സ്ഥലം(യുഎഇ)ശരിയ

OCTO ഹോട്ടൽ CIREBON-1

ഇന്തോനേഷ്യ ഒക്ടോ ഹോട്ടൽ CIREBON