திட்ட அச்சகம்

5b30a024364பிபி

சீனாவின் திட்டம்

5b30a05334d12

அமெரிக்காவின் திட்டம்

5b30a040c3d2e

ஆஸ்திரேலியாவின் திட்டம்

5b30a12811b9a

ஜப்பானின் திட்டம்

திட்டம் மனமத் அல் கோசைபி-ஏரியா மனாமா

திட்டம் மனமத் அல் கோசைபி-ஏரியா மனாமா

திட்டத்தின் பெயர் அல் கலிஃபியா நூலகம்- இடம் -முஹரக்

திட்டத்தின் பெயர் அல் கலிஃபியா நூலகம்- இடம் -முஹரக்

கிராண்ட் சென்ட்ரல் ஹோட்டல் (30 கதை)-ஏரியா ஜுஃபைர்

கிராண்ட் சென்ட்ரல் ஹோட்டல் (30 கதை)-ஏரியா ஜுஃபைர்

OCTO ஹோட்டல் CIREBON-2

இந்தோனேசியா OCTO ஹோட்டல் CIREBON

ஆக்டோபஸ் வெல்னஸ் ஹோட்டல்-1

இந்தோனேசியா ஆக்டோபஸ் வெல்னஸ் ஹோட்டல்

திட்டம்-அச்சு

பல அடுக்கு கட்டிடம், இடம்(யுஏஇ)ஷரியா

OCTO ஹோட்டல் CIREBON-1

இந்தோனேசியா OCTO ஹோட்டல் CIREBON