ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਸ

5b30a024364bb

ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

5b30a05334d12

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

5b30a040c3d2e

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

5b30a12811b9a

ਜਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਮਤ ਅਲ ਗੋਸਾਈਬੀ-ਏਰੀਆ ਮਨਾਮਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਮਤ ਅਲ ਗੋਸਾਈਬੀ-ਏਰੀਆ ਮਨਾਮਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲ ਖਲੀਫੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ- ਸਥਾਨ-ਮੁਹਾਰਕ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲ ਖਲੀਫੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ- ਸਥਾਨ-ਮੁਹਾਰਕ

ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਟਲ (30 ਸਟੋਰੀ)-ਏਰੀਆ ਜੁਫੇਰ

ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਟਲ (30 ਸਟੋਰੀ)-ਏਰੀਆ ਜੁਫੇਰ

OCTO ਹੋਟਲ CIREBON-2

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ OCTO ਹੋਟਲ CIREBON

ਔਕਟੋਪਸ ਵੈਲਨੈਸ ਹੋਟਲ-1

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਓਕਟੋਪਸ ਵੈਲਨੈਸ ਹੋਟਲ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਪ੍ਰੈਸ

ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਯੂਏਈ) ਸ਼ਰੀਆ

OCTO ਹੋਟਲ CIREBON-1

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ OCTO ਹੋਟਲ CIREBON